Mariaslekrum

Alla inlägg under januari 2010

Av Maria - 27 januari 2010 14:28

  

DET UNIVERSELLA DEKLARETIONEN OM DJURENS RÄTTIGHETER!

 

Eftersom att alla djur har rättigheter,

Eftersom missaktning och förakt har lett människor till och fortsätta

att leda människor till att begå brott mot naturen och brott mot djuren,

Eftersom människans erkännande av andra djurarters rätt att finnas till

utgör grundvalen för samexistens mellan arterna över hela världen,

Eftersom människor utför folkmord och art mord och fortsätter att göra det,

Eftersom människors respekt för djr är sammanlänkad med människors respekt för varandra,

Eftersom fostran måste börjas i tidig ålder så att barn lär sig att se, förstå, respektera och älska djur,


Förklaras nu.....

 

* Varje djur är fött med like och har rätt till livet.

* Varje djur har rätt att bli respekterat.


* Människor kan inte liksom inte heller djurarterna göra anspråk

på någon rättighet att utrota andra djur eller att exploatera dem

genom att kränka deras rättigheter:

Människor har en skyldighet att använda sina kunskaper till att hjälpa djuren.


* Varje djur har rätt till uppmärksamhet, omsorg och skydd från människorna.


* Inget djur skall utsättas för grym eller omänsklig behandling.


*Om ett djur måste avlivas, skall döden vara ögonblicklig, smärtfri och utan lidande.


* Varje djur som tillhör en vild art har rätten att leva sina egna naturliga miljö på land,

i luften eller i vattnet, och har rätt att fortplanta sig.


* Varje försök att beröva dem denna frihet, också för utbildningsändamål,

innebar en kränkning av denna rättighet.


* Varje djur som tillhör en art som av hävd lever i en mänsklig omgivning

har rätten till liv och utväckling i den takt och under de förhållanden

för liv och frihet som är specifikt för den arten.


* Alla förändringar som människor påför djuren i dess förhållanden

för vinstsyfte kränker denna rättighet.


* Varje djur som människan väljer som sin följeslagare

har rätten till liv enligt sitt naturliga livsförlopp.


* Att överge ett djur är en grym och förnedrande handling.


* Varje djur har rätt till rimlig arbetsinsatts både med tanke på tid och ansträngning.


* Djuren har också rätt till hälsosam mat och till vila.


* Djurförsök, vare sig medecinsk eller kommersiell

eller av något annat slag som orsakar fysisk eller psykisk lidande

är oförenliga med djurens rätigheter.


* Annan teknik måste användas och utväcklas för dessa syften.


* När ett djur föds upp för slakt och konsumtion skall det utfodras,

hysas, transporteras och avlivas utan att djuret orsakas oro, ångest eller smärta.


* Inga djur får exploateras för människors nöjes skull.


* Föreställningar och uppträdande där djur utnyttjas är oförenliga med djurens värdighet.


* Varje handling som innebär att ett djur dör i onödan utgör biocid och är därför ett brott mot arten.


* Föroreningar och förstöring av den naturliga miljön leder till folkmord och artmord.


* Djur skall bemötas och behandlas med respekt.


* Våldsscener som visar djur som offer måste bannlysas från filmer och televition

om inte syftet med dem är att visa kränkningar av djurens rättigheter.


* Organisationer för djurens skydd och överlevnad skall vara representerade på högsta statliga nivå.


* Djurens rättigheter måste skyddas i lag på samma sätt som de mänskliga rättigheterna.

         

Av Maria - 27 januari 2010 14:23

  


Ge din hund ett slag -och den ger dig sin förlåtelse

Ge din hund dina hårda ord -och den ger dig sin underkastelse

Ge din hund av din irritation - och den utplånar sig för dig

Ge din hund dina krav - och den ger dig sin lydnad

Ge din hund lite av din oro - och du får oändlig tröst

Ge din hund dina tårar - och den ger dig balsam med sin tunga

Ge din hund lite av din ensamhet - och den ger dig sin trygghet

Ge din hund lite uppmärksamhet - och den dig all sin välvillighet

Ge din hund ett vänligt ord - och den ger dig all sin kärlek

Ge din hund lite av din glädje - och den ger dig hundrafalt tillbaka

Ge din hund lite av din kärlek - och den ger dig hela sin själ.

Av Maria - 27 januari 2010 14:17

Straffpredikan.

 

Straff är en usel inlärningsmetod!

Straff är ett sätt att ge utlopp för vår ilska och maktlöshet!

Straff ökar aggressionsbenägenheten hos den som straffar

 –tröskelvärdet sänks!

 

Straff har kort verkan –negativa händelser bleknar fortare bort än positiva!

 

Straff påverkar inte hundens VILJA –det hindrar bara för stunden!

 

Straff kräver exakt tajming –ett felaktigt straff är mer riskfyllt än ett uteblivet!

 

Straff motarbetar våra egna mål –inlärningen fördröjs!

 

Straff skapar, och fördjupar, en icke-förlåtande atmosfär!

 

Strafftänkandet leder till felsökning, snarare än uppmuntran och stöd!

 

Straff höjer stressnivån hos både hund och förare!

 

Stress minskar förmågan till koncentration och inlärning!

 

Korrigering med koppel eller händer initierar lätt en kampsituation!

 

Aggression tolkas som osäkerhet, och osäker ledare skapar otrygghet!

 

Aggression ökar respekten för den som straffat

- men minskar förtroendet i motsvarande grad!

 

Det är mänskligt att tappa tålamodet,

 men så är det hög tid att sätta sig ner och ta en ordentlig

Funderare!?!

 

Som ledare, dressör, alfa, förare, chef – eller vad du nu väljer att kalla dig – är det ändå DU som bär

hela ansvaret för vad som händer.

 

Att, istället för att byta träningsstrategi, upphöja felsökande och strafftänkande till sin optimala

”träningsfilosofi” är lika ineffektivt som ”ute” som att aga sina barn.

        

Med ödmjuk förhoppning om att du också föredrar moderna hundträningsmetoder! 

Av Maria - 27 januari 2010 14:12

 

SAGT OM HUNDAR!

Hunden är inte en människa, och inte en varg – bara en högt älskad hund! /Per Jensen


Kvinnor och katter gör som de vill, och män och hundar slappnar av och vänjer sig med tanken.


Ta inte för givet att din hunds beundran innebär att du verkligen ÄR underbar!


Livet är som ett slädhundsspann – står man inte först i ledet är scenen alltid den samma.


Om du tror att du är en person med inflytande, försök kommendera någons annans hund.


När en mans bästa vän är en hund så har den hunden ett problem.

/Edward Abbey Om din hund ogillar någon – kanske du skulle göra detsamma!


Pengar kan köpa en fin hund, men bara vänskapen kan få den att vifta på svansen.


Vill du ha en vän i Washington? Skaffa dig en hund. / Harry S, Truman (1884-1972)


 Om du tar hand om en utsvulten hund och gör honom välmående, så biter han dig inte.

Det är den avgörande skillnaden mellan en hund och en människa. /Mark Twain (1835-1910)


Ju mer man ser av människorna, desto mer uppskattar man sin hund. /Madame de Staél (1766-1817)


 En hund är ett flockdjur som behöver mycket sällskap.

Människan är också ett flockdjur – vilken tur!


 Hundar har bara ett fel – de litar på människan!


Älska min hund och jag vet att du är min vän! /Engelskt ordspråk


Hundar är olika precis som vi – men annars är vi ganska lika.


Att lära gamla hundar att sitta är ingen konst, det kan dom redan.

Svårigheten är att få dem att resa sig ut fåtöljen när man själv vill ha den.


 Människor arbetar för pengar. Vill du ha trohet – köp en hund!


Har du ingen vänskap att ge ett djur – ska du inte ha något!


Hundar tror inte att de är mänskliga – de vet det.


Om hundar blev bönhörda skulle det regna köttben från himlen.


De flesta hundägare lär sig med tiden att lyda sin hund!


 En dörr är något som hunden alltid är på fel sida om.


Ju fulare hund – desto mer älskad!


 En hund tror att du är den du säger att du är.


Hundens bön till människan – Älska mig!


Hundar har ett mål i livet – att ge bort sitt hjärta!

Av Maria - 26 januari 2010 23:47

  


Minns du ängeln vit och god
som fordom vid din vagga stod?
Han följer än idag din stig,
han varnar och beskyddar dig.

Av Maria - 26 januari 2010 23:21

 

 

"BANAN-TÅRTA".

 

INGREDIENSER:

2 skrattande ögon

2 mjuka armar

2 välformade ben

2 fasta mjölkbehållare

1 beredningsform som fodrats med päls

 

BLANDNINGSFÖRESKRIFTER:

1. Betrakta de skrattande ögonen

2. Bred ut de välformade benen

3. Krama försiktigt mjölkbehållarna och massera varsamt tills beredningsformen är väl insmord.

4. Tillsätt bananen.Se till att även den blir insmord.

5. Dekorera med äggvita

6. Kakan är färdig när bananen mjuknar.Kom ihåg att rengöra tillredningsredskapen väl.

7. Om kakan börjar jäsa - försvinn från orten !!!

Av Maria - 26 januari 2010 23:15

 

"Roliga gåtor"...

 

1.Vem bär hatt på foten? ( svampen)


2.Vad är det för likhet på en bil och en sjöman? (båda går på däck)


3.Vad är det för likhet på en baby & en fiskare? (båda vill ha napp)


4.Vad är värre än en väckarklocka som ringer 3 på natten? ( en sköldpadda m. cell-skräck)


5.Varför ska man inte vara ute 12.00 på dagen? (då har elefanterna fallskärms-hoppning)


6.Varför är krokodilerna platta? (dom har varit ute 12.00 på dagen)


7.vad är höjden av lathet? (att sitta på sängen & önska att man låg)


8.Vad är höjden av snabbhet? (att låsa en låda och hinna kasta in nyckeln inann den går i lås)


9.Vad är det som har öga men ändå inte kan se? (synålen)


10.Jag är som en liten skål,skyddar fingret mot en nål,vem är jag? (fingerborgen)


11.När sover man bäst? (när man är trött)


12.Hur länge sover åsnan på natten? (tills den vaknar)


13.Hur många stegar behöver man till månen? (en...om den är lååååång)


14.Varför står storken på ett ben? (om den skulle lyfta båda benen skulle den ju ramla)


15.Vad sa den ena bananen till den andra när dom tog en promenad i öknen?

(det är varmt,jag tror jag tar av mig skalet)


16.Vem kan tala alla språk? (ekot)


17.Vad sa den ena tomaten till den andra när dom skulle gå över en bilväg

och den ena tomaten blev överkörd? (kom nu ketchup så går vi)


18.Om en kartong ägg går på 15 kr,vad går då en kyckling på? (två ben)


19.vad är det för skillnad på en smutsig gris och en ren? (renen har horn)


20.Vilken fågel skrattar mest? (smil-finken)


21.Hur säger man korridor på kinesiska? (long trong gong)


Av Maria - 26 januari 2010 23:12

  


1.Vilken råtta gillar inte ost? (dammråttan)


2.vilken stol kan man inte sitta på? (Takstolen)


3.Vad finns i Helsingfors och Göteborg men inte i Finland och Sverige?(bokstaven O )


4.Vem tar alla i hand? (handtaget)


5.Men vilken hand äter man soppa? (ingen...det går bättre med sked)


6.Vad är det för skillnad på smör och mör? (bokstaven S )


7.Ur vilken skål kan man inte äta? (knäskålen)


8.Vilket djur behöver aldrig tvätta sig för att vara ren? (renen)


9.Vad är höjden av skrammel? (benrangel faller ner från plåttak)


10.Vilket är det första djuret man träffar på i bibeln? ( Bi )


11.Vad är höjden av fetma? (när man behöver skohorn för att komma ner i badkaret)


12.Vad är höjden av korthet? (att sitta på mattkanten och dingla med benen utan att nudda golvet)


13.Hur räknar man till en miljard på 2 sekunder? (blommor,blad en miljard)


14.Om man föddes i Sverige, växte upp i Norge,emigrerade till Usa. Vad händer sen? (man dör)


15.Vad är det för stad som inte har något hus? (eldstad)


Presentation

Lite fakta om mig.

Hej, Maria heter jag och är en tjej som är glad och gillar humor och änglar i massor.
Pyssel och datorn tar mycket av min tid.
Och framför allt barn. Jag jobbar som barnskötare på förskola på en småbarnsavdelning och jag älskar mitt arbete.
Jag är en änglamamma till min lilla dotter Ida och jag är mamma till min underbara dotter Tilde. Familjen är mitt allt. Här på bloggen så kommer jag att dela med mig av mitt material som jag har i arbetet. Och så kommer det en liten dikt då och då också. Hoppas att ni kommer att trivas här på min blogg. Skriv gärna om ni undrar över något.
Min mail är mariaslekrum@live.se

Rosa bandet

Följ mig på facebook

Följ mig via bloglovin.

bloglovin

Lämna gärna ett tassavtryck.

Google Översätt

Facebook

Klocka

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Januari 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Arkiv

Mina små rum.

Inspirationbloggar

Mina nära och kära.

Räkneverk

  • besöksräknarebesöksräknare
  • free counters

Vädret i Njurunda.

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se